ADBLUE®

INFORMACJE

płyn adblue

Co to jest AdBlue®
– odrobina wiedzy technicznej

 

Płyn AdBlue® jest wodnym roztworem mocznika o stężeniu 32,5% i o wysokiej czystości. Stosowana w związku z zaostrzeniem norm emisji spalin technologia selektywnej redukcji katalitycznej polega na wtrysku AdBlue® bezpośrednio do katalizatora gazów spalinowych. AdBlue® NIE JEST DODATKIEM DO PALIWA! W celu jego dozowania instalowane są w pojazdach oddzielne wlewy. W trakcie pracy silnika następuje rozłożenie roztworu mocznika na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak następnie rozkłada związki azotu na azot oraz parę wodną.

Co to jest AdBlue

Dlaczego stosujemy płyn AdBlue®?

 

W trosce o bezpieczeństwo środowiska naturalnego Unia Europejska wprowadziła ograniczenia w zakresie emisji spalin przez pojazdy mechaniczne. Obowiązująca aktualnie (od roku 2014) norma EURO 6 rygorystycznie ograniczyła dopuszczalną emisję spalin, w tym emisję tlenku azotu (NOx) z dotychczasowych 180 mg/km (EURO 5) do poziomu 80 mg/km. Dzięki zastosowaniu  AdBlue® możliwe jest oczyszczenie spalin oraz redukcja tlenków azotu do poziomów wyznaczonych przez unijne przepisy.

Płyn AdBlue® – korzyści z zastosowania

W pierwszej kolejności należy wymienić dopuszczenie pojazdu do eksploatacji w wyniku pomyślnego przejścia testu na emisję tlenków azotu. Jednakże realnych korzyści jest więcej:

mniejsze zużycie paliwa

(w przedziale
od 3 do 5%)

obniżenie opłat drogowych

(mniejsze stawki
za przejechane
kilometry w systemie
viaTOLL)

większa wartość pojazdu przy odsprzedaży

(obecnie nie ma
możliwości zarejestrowania
samochodu, który nie
spełnia wymogów EURO 6)

AdBlue® pomaga
utrzymać DŁUGOŚĆ
OKRESÓW MIĘDZY-SERWISOWYCH,
a nawet je wydłużyć

EKOLOGIA

Firmy stosujące AdBlue®
przyczyniają się do zmniejszenia ilości spalin, co pomaga w dbaniu o nasze środowisko (stanowi to cenną wartość PROEKOLOGICZNĄ i MARKETINGOWĄ)

agrola autoryzowany dystrybutor adblue