Preparat AdBlue – termin ważności

Każdy środek chemiczny ma swój termin ważności, po upływie którego jego używanie jest niezalecane, a czasem nawet wręcz zabronione. Jest to podyktowane zarówno troską o bezpieczeństwo użytkowników oraz sprzętu, z którym dany preparat współdziała, jak również względami ochrony środowiska. Preparat AdBlue nie jest pod tym względem wyjątkiem.

AdBlue – charakterystyka substancji

Przede wszystkim należy nadmienić, że preparat AdBlue nie jest substancją palną, wybuchową, ani też w żaden inny sposób groźną dla człowieka i środowiska. Jest wytwarzany zgodnie z normami ISO 22241. Należy przy tym wspomnieć, że w istocie AdBlue jest po prostu mocznikiem. A konkretnie jego 32,5% roztworem. Co za tym idzie: wszelkie kwestie dotyczące trwałości i warunków przechowywania są w zasadzie takie same, jak dla roztworu mocznika o stężeniu 32,5%.

adblue termin ważności

Preparat AdBlue – termin ważności – konkretnie

Co do zasady, jest to 36 miesięcy od daty produkcji. Po upływie tego terminu producent nie odpowiada za jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z użytkowania preparatu. Tak określony termin ważności zawiera w sobie tzw. bufor bezpieczeństwa, ponieważ roztwór mocznika – odpowiednio przechowywany – posiada nieco dłuższą trwałość, nawet wręcz dwukrotnie. Ale z drugiej strony, jakiekolwiek uchybienia względem warunków przechowywania skracają okres przydatności preparatu. Dlatego też, jeśli posiadamy AdBlue w zamkniętych baniakach, to należy przestrzegać terminu podanego na opakowaniu.

$

Płyn AdBlue® – zdobądź jeszcze więcej wiedzy technicznej i poznaj korzyści

Preparat AdBlue – termin ważności a warunki przechowywania

Mocznik jest substancją podatną na krystalizację. W przypadku roztworu o stężeniu 32,5% krystalizacja zachodzi w temperaturze poniżej -11°C. Również zbyt wysokie temperatury są dla preparatu AdBlue szkodliwe. Jeżeli w roztworze temperatura przekroczy 30°C, wówczas zachodzą niepożądane reakcje chemiczne. Optymalne warunki przechowywania dla AdBlue to zacienione pomieszczenie i temperatura w przedziale od 0 do 25°C. O ile krystalizacja jest procesem odwracalnym, o tyle przemiany zachodzące w wysokich temperaturach powodują nieodwracalną utratę właściwości fizykochemicznych, o czym należy pamiętać. Jeżeli będziemy przechowywać preparat w warunkach zbliżonych do skrajnych, wówczas okres jego przydatności ulegać będzie skróceniu. Należy także przestrzegać bezwzględnie zasad czystości, czyli np. nie przelewać płynu AdBlue do pojemników po jakichkolwiek innych substancjach chemicznych. W przypadku zakupu AdBlue na stacjach paliw lub w innych stacjonarnych punktach sprzedaży, należy zwracać uwagę, czy pojemniki nie są wystawione na ekspozycję w nasłonecznionym miejscu. Takich egzemplarzy lepiej po prostu nie kupować.

$

Zbiorniki AdBlue® i dystrybutory na stacje paliw – poznaj naszą ofertę

Więcej ciekawych tematów na naszym blogu:

Jak sprawdzić jakość AdBlue?

Jak sprawdzić jakość AdBlue?

SPIS TREŚCI: Zacznijmy od początku, czyli: CZYSTE AdBlue Czym można zanieczyścić AdBlue? Zła jakość AdBlue – konsekwencje Czego należy unikać w szczególności? Jak sprawdzić jakość AdBlue –...

Jak tankować AdBlue?

Jak tankować AdBlue?

SPIS TREŚCI: AdBlue, czyli… Jak tankować AdBlue, a konkretnie: GDZIE? Jak tankować AdBlue – z dystrybutora, czy z baniaka? Jak tankować AdBlue – porady dodatkowe SPIS TREŚCI: AdBlue, czyli… Jak...

Jak działa AdBlue?

Jak działa AdBlue?

SPIS TREŚCI: PO CO jest płyn AdBlue? CZYM JEST płyn AdBlue? JAK DZIAŁA AdBlue? Wnioski SPIS TREŚCI: PO CO jest płyn AdBlue? CZYM JEST płyn AdBlue? JAK DZIAŁA AdBlue? Wnioski Płyn AdBlue, tankowany –...

Jak sprawdzić jakość AdBlue?

Jak sprawdzić jakość AdBlue?

SPIS TREŚCI: Zacznijmy od początku, czyli: CZYSTE AdBlue Czym można zanieczyścić AdBlue? Zła jakość AdBlue – konsekwencje Czego należy unikać w szczególności? Jak sprawdzić jakość AdBlue –...

Jak tankować AdBlue?

Jak tankować AdBlue?

SPIS TREŚCI: AdBlue, czyli… Jak tankować AdBlue, a konkretnie: GDZIE? Jak tankować AdBlue – z dystrybutora, czy z baniaka? Jak tankować AdBlue – porady dodatkowe SPIS TREŚCI: AdBlue, czyli… Jak...

agrola autoryzowany dystrybutor adblue